اواخر شهریور بود که خبر کشف نالدی منتشر شد.
وقتی سایت‌ها و منابع خبری فارسی را جست‌وجو کردم، مطلب خاصی در این مورد نداشتند. به‌غیر بی‌بی‌فارسی، دوویچه و پرس‌تی‌وی، کم‌تر سایتی خبر کشف هومونالدی را بیان کرد.
خوشبختانه وقت کافی برای پوشش خبری و حواشی دیگر مربوط به نالدی بود. بعد از حدود یک هفته، مطالب ویژه‌ای که جزییات بیشتری درباره این انسان‌اولیه بیان می‌کرد منتشر شد.
خیلی عجیب بود که منابع فارسی داخلی مثل روزنامه‌ها و موارد دیگر(به‌غیر از ویکی فارسی و سایت فرارو)، چندان نالدی را جدی نگرفتند. این قضیه زمانی عجیب‌تر می‌شود که اگر خبر مربوط به کشف آب و موجود زنده در مریخ و سیارات دیگر بود، همه از آن صحبت می‌کردند.
قضیهٔ علم و اخبار علمی در ایران این‌گونه است، نمی‌خواهند بیان کنند با موجوداتی مثل نالدی خویشاوند هستند، اما دنبال حیات در سیارات دیگر می‌روند!
به‌هرحال، امیدوارم مجله نشنال‌جئوگرافیک فارسی گزارش‌های مربوط به نالدی را با جزییات بیشتر و بهتر برای ماه بعد منتشر کند.
و فکر کنم تا پایان مهرماه، زیرنویس مستند طلوع بشریت که داستان کشف نالدی توسط لی برگر را روایت می‌کند، آماده شود.