با این اوضاع اقتصادی و هزینه‌های سایت، و نبود کمک‌های مناسب، از آخر آبان امسال(۹۶) سایت تعطیل می‌شود.

دوستان زیادی تا الان کمک کردند اما جوابگو نبوده است. امیدوارم دوستانی پیدا شوند تا به برقرار ماندن سایت کمک کنند، در غیراین‌صورت طبق اصل انتخاب طبیعی! محکوم به انقراض می‌شویم.

اگر دوست داشتید کمک کنید... https://www.payping.ir/d/TKbx