چند وقتی است که مستند کیهان(کازموس) یک اودیسه فضازمانی Cosmos: A Spacetime Odyssey در حال پخش است. این مجموعه مستند که یادگار کارل ساگان(از بزرگترین مروجان علم) است، با طرحی نو، جذاب و زبانی ساده به مسائل علم خصوصا نجوم می‌پردازد. البته فقط مباحث کیهانی و آسمان‌شناسی نیست، از هر چیزی به جای خود سخن گفته می‌شود.

شاید قسمت دوم(از فصل اول) برای علاقه‌مندان به فرگشت مهم‌تر باشد. چرا که این قسمت اساسا به فرگشت حیات و انتخاب طبیعی می‌پردازد.